Okulary progresywne

To uczucie zna wiele osób w dojrzałym wieku -  ręce są już „za krótkie”, aby wygodnie przeczytać gazetę, równocześnie coraz trudniej dojrzeć numer nadjeżdżającego autobusu. Powrót do normalności jest możliwy dzięki okularom progresywnym!

Soczewka ludzkiego oka jest z natury bardzo elastyczna – za każdym razem, kiedy przenosimy wzrok z obiektu znajdującego się dalej, na ten zlokalizowany bliżej, zmienia swój kształt z płaskiego na wypukły. Soczewka z biegiem lat starzeje się – twardnieje i ma coraz większe trudności z ostrzeniem obrazu znajdującego się w różnych odległościach. Odczuwamy to jako brak ostrości. Nasilające się problemy z widzeniem zarówno w bliży, jak i w dali nazwano starczowzrocznością.

  • prędzej czy później dotyka każdego
  • jej objawy nasilają się po 45 roku życia
  • dotyka zarówno osoby mające zdiagnozowane wady wzroku, jak i te, które do tej pory nie miały problemu z widzeniem

Możesz widzieć wyraźnie!

Nie sposób wyleczyć starczowzroczności, można jednak skutecznie niwelować jej objawy poprzez dobór odpowiednich szkieł korygujących. Okuliści mogli do niedawna zaproponować albo kupno dwóch par okularów - jednych do bliży, drugich do dali, albo zakup jednej pary okularów z soczewką dwuogniskową. Oba rozwiązania mają jednak wady. Soczewki dwuogniskowe mają, jak sama nazwa wskazuje, dwie „moce”– do widzenia przedmiotów znajdujących się blisko i daleko. Nie wyczerpuje to jednak potrzeb użytkownika, który wciąż odczuwa, dyskomfort oglądając telewizję, czy chodząc po schodach. Z kolei korzystanie wymiennie z dwóch par okularów jest niepraktyczne i męczące. Optymalnym rozwiązaniem są okulary progresywne!

Jak działają soczewki w okularach progresywnych

Powierzchnia soczewek progresywnych jest podzielona na kilka obszarów. Każdy z nich zapewnia komfortowe widzenie na innej odległości, w różnych sytuacjach.

  • Patrzenie przez górną część soczewek umożliwia wyraźne widzenie obiektów w dalszej odległości np. znaków drogowych podczas prowadzenia samochodu
  • Środkowa część soczewki to  jej relatywnie najwęższa część. Umożliwia wyraźne widzenie na średnie odległości np. podczas oglądania telewizji.
  • Aby wyraźnie widzieć przedmioty, które są blisko, np. komfortowo czytać książkę należy patrzeć przez dolną część soczewki

Zalety soczewek w okularach progresywnych:

  • komfort widzenia w każdej sytucji 
  • nie zniekształcają (powiększają lub pomniejszają) oczu
  • są stosowane także w okularach sportowych 
  • brak tzw. martwego pola sprawia, że zmiana ostrości obrazu następuje plynnie