Zalecenia dotyczące postępowania podczas epidemii COVID-19

Baner COVID-19

Modyfikujemy swoją pracę tak aby zapewnić maksymalną ochronę klientom i personelowi. Bardzo prosimy o przestrzeganie zaleceń wdrożonych w naszym salonie na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia o zasadach funkcjonowania placówek handlowych.

Stop COVID-19

 1. Bardzo prosimy aby pacjentowi towarzyszyła co najwyżej 1 osoba.

 2. Naszym założeniem jest aby w salonie przybywało co najwyżej 2 klientów

 3. Po wejściu do salonu będzie obowiązywała następująca procedura:

  • pomiar temperatury ciała wykonywanym przez nasz personel termometrem bezdotykowym,

  • prosimy o informowanie o możliwych czynnikach zagrożenia epidemiologicznego (katar, kaszel, kontakt z osobą chorą)

  • dezynfekcja rąk

  • założenie rękawiczek jednorazowych oraz maseczki, które udostępnimy

  • zostanie Państwu przez pracownika salonu wskazane miejsce do bezpiecznej obsługi, rozmowy i przymierzenia okularów, które będą Państwu w tym miejscu podane przez personel. Prosimy o nieopuszczanie wyznaczonego przez personel miejsca.

  • postaramy się, aby Państwa pobyt u nas był jak najkrótszy i komfortowy pomimo wprowadzenia w/w epidemiologicznych zaostrzeń

  • prosimy o wcześniejsze ustalenie terminu wizyty. Uruchamiamy dla Państwa dodatkowe połączenia telefoniczne aby móc precyzyjnie określić termin wizyty do doboru okularów i do pomiarów koniecznych do ich produkcji

  • jeżeli w trakcie przebywania w salonie klientów, będzie konieczne aby następne osoby poczekały na zewnątrz salonu-poprosimy o nr telefonu aby móc się skontaktować. Dlatego tak ważne jest abyście państwo rezerwowali wcześniej termin wizyty u nas, nawet jeżeli dotyczy zakupu okularów przeciwsłonecznych

 4. Personel salonu w trakcie kontaktów z Państwem będzie zabezpieczony w maseczki i przyłbice

 5. Prosimy o dostosowanie się do poleceń personelu, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa epidemiologicznego

 6. W trakcie badania w gabinecie nie mogą przebywać osoby postronne (za wyjątkiem opiekuna prawnego osoby badanej)

Znak - Stop COVID-19

Miejsca obsługi klientów dezynfekowane są każdorazowo po obsłudze klienta.Prosimy o zgłaszanie problemów uczuleniowych na środki dezynfekcyjne

Procedury sanitarne wdrożone w naszych sklepach:

 • 👨‍🔬 Pomiar temperatury

 • 👏 Dezynfekcja rąk

 • 😷 Nowa maseczka

 • 🧤 Nowe rękawiczki

 • 🚧 Bezpieczne strefy

 • 🚿 Dezynfekcja Pomieszczeń

 • ☣️ Ozonowanie gabinetów

 • 💡 Naświetlanie opraw oraz sprzętu lampami UV

 • 🧪 Napylanie powłoki biobójczej na okulary i całe wnętrze sklepu wraz z meblami i sprzętem medycznym - Środek biobójczy SEPTONAL

Film prezentacyjny